Status: Trwająca

Czas serwera: 31.05.2023 21:01

Karta zamówienia #001/2021-006
Systém na vysielanie živého prenosu - 06

Informacje

ID zamówienia
11496
Nazwa zamówienia
Systém na vysielanie živého prenosu - 06
Numer zamówienia
001/2021-006
Numer ogłoszenia BZP
45761-MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 252-635537
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
10 500,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie systému na vysielanie živého prenosu z auly pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.04.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty