Status: Trwająca

Czas serwera: 22.02.2024 04:21

Karta DSZ #001/2021
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021

Informacje

ID zamówienia
10273
Nazwa zamówienia
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021
Numer zamówienia
001/2021
Numer ogłoszenia BZP
45761-MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 252-635537
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
3 000 000,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
48820000-2 - Serwery
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Ide najmä o dodávanie
- počítačov, notebookov a príslušenstva
- tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva
- zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva
- serverov a príslušenstva
- IKT periférií a ich príslušenstva
- audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva
- náhradných dielov na IKT zariadenia.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
25.01.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
25.01.2021 10:30:00
Doba trvania DNS
31.01.2022 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Oferty