Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 17:16

Karta DSZ #043583/2021-OIKT-2
Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu

Informacje

ID zamówienia
11592
Nazwa zamówienia
Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu
Numer zamówienia
043583/2021-OIKT-2
Numer ogłoszenia BZP
27607 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 096-250523
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
6 308 021,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
31154000-0 - Bezprzestojowe źródła energii
31224810-3 - Przedłużacze
31320000-5 - Kable energetyczne
31681500-8 - Ogniwa doładowawcze
32400000-7 - Sieci
32413100-2 - Rutery sieciowe
32562200-2 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne
38651600-9 - Kamery cyfrowe
30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30213000-5 - Komputery osobiste
30213100-6 - Komputery przenośne
30213200-7 - Komputer tablet
30213300-8 - Komputer biurkowy
30216110-0 - Skanery komputerowe
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe
30231300-0 - Monitory ekranowe
30231310-3 - Wyświetlacze płaskie
30232000-4 - Sprzęt peryferyjny
30232100-5 - Drukarki i plotery
30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej
30233310-7 - Czytniki odcisków palców
30234000-8 - Nośniki do przechowywania
30234300-1 - Płyty kompaktowe (CD)
30234400-2 - Uniwersalne dyski wideo (DVD)
30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych
30236100-3 - Urządzenia rozszerzania pamięci
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému bude dodávka výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu. Obstarávané tovary sú bežne dostupné na trhu a sú zaradené v skupinách 302, 311, 312, 313, 316, 324, 325 a 386 podľa hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV). Úspešný uchádzač, ktorému bude zadaná konkrétna zákazka v zriadenom dynamickom nákupnom systéme, bude povinný zabezpečiť poskytnutie záručného servisu na dodaný tovar.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená vo výzvach na predloženie ponuky, ktoré budú zasielané pri zadávaní zákaziek v rámci zriadeného dynamického nákupného systému všetkým záujemcom zaradeným pre príslušnú kategóriu dynamického nákupného systému, do ktorej bude zákazka spadať.

Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich aktuálnych potrieb. Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme samostatne pre jednotlivé kategórie v nepravidelných intervaloch a rôznom rozsahu. Pri zadávaní konkrétnych zákaziek vo všetkých kategóriách dynamického nákupného systému sa ponuky sa nebudú predkladať formou katalógu.

Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach na predloženie ponuky v rámci zriadeného dynamického nákupného systému môžu byť integrované environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov a dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe.

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
14.06.2021 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
14.06.2021 09:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
Nieograniczone

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Adres
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Stanislav Oravec
stanislav.oravec@mzv.sk

Dokumenty

Kategória č. 1: Servery, stolové počítače a sieťové prvky

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30213000-5 - Komputery osobiste
30213300-8 - Komputer biurkowy
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
30236100-3 - Urządzenia rozszerzania pamięci
30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej
31154000-0 - Bezprzestojowe źródła energii
32400000-7 - Sieci
32413100-2 - Rutery sieciowe

Kategória č. 2: Periférne zariadenia

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30216110-0 - Skanery komputerowe
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe
30231300-0 - Monitory ekranowe
30232000-4 - Sprzęt peryferyjny
30232100-5 - Drukarki i plotery
30231310-3 - Wyświetlacze płaskie
30234000-8 - Nośniki do przechowywania

Kategória č. 3: Prenosné počítače

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30213100-6 - Komputery przenośne
30213200-7 - Komputer tablet

Kategória č. 4: Spotrebný materiál

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30234300-1 - Płyty kompaktowe (CD)
30234400-2 - Uniwersalne dyski wideo (DVD)
30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych
31224810-3 - Przedłużacze
31320000-5 - Kable energetyczne
31681500-8 - Ogniwa doładowawcze
32562200-2 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne

Kategória č. 5: Zariadenia na špeciálne použitie

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30216110-0 - Skanery komputerowe
30233310-7 - Czytniki odcisków palców

Kategória č. 6: Digitálne fotoaparáty

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
38651600-9 - Kamery cyfrowe

Oferty