Status: Trwająca

Czas serwera: 24.09.2021 17:43

Karta zamówienia #043583/2021-OIKT-2-001
Nákup 90 ks notebookov

Informacje

ID zamówienia
13144
Nazwa zamówienia
Nákup 90 ks notebookov
Kategoria DSZ
Kategória č. 3: Prenosné počítače
Numer zamówienia
043583/2021-OIKT-2-001
Numer ogłoszenia BZP
27607-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 096-250523
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
85 186,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30213100-6 - Komputery przenośne
30213200-7 - Komputer tablet
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka 90 kusov notebookov. Miestom dodania tovaru je sídlo verejného obstarávateľa. Tovar, ktorý dodá úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi, musí byť nový a nepoužitý. Úspešný uchádzač bude povinný dodať tovar do 90 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi poskytnúť záručný servis na dodaný tovar.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.07.2021 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
30.07.2021 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Adres
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Stanislav Oravec
stanislav.oravec@mzv.sk

Dokumenty