Status: Trwająca

Czas serwera: 20.09.2021 09:47

Karta zamówienia #R 1-9/297/2020
Oprava a repasia VN rozvodne TS 267, HR-E, Nemocnica Kramáre

Informacje

ID zamówienia
11698
Nazwa zamówienia
Oprava a repasia VN rozvodne TS 267, HR-E, Nemocnica Kramáre
Numer zamówienia
R 1-9/297/2020
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
15 203,33 EUR
Główny CPV
45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia nových VN odpínačov, demontáž pôvodných odpínačov OKJ, oprava a údržba VN transformátorov T1 a T2 a funkčné a napäťové skúšky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.04.2021 12:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
28.04.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Juraj Breza
juraj.breza@unb.sk
+421 248234822

Dokumenty