Status: Trwająca

Czas serwera: 03.06.2023 10:02

Karta zamówienia #001/2021-012
IKT zariadenia - 08

Informacje

ID zamówienia
11769
Nazwa zamówienia
IKT zariadenia - 08
Numer zamówienia
001/2021-012
Numer ogłoszenia BZP
45761-MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 252-635537
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
11 028,49 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie počítačov, notebookov, zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu, IKT periférií a príslušenstva pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 3 častí:
Časť 1 - Notebooky a PC
Časť 2 - Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu a príslušenstvo
Časť 3 - IKT periférie a príslušenstvo

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 911,91 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 709,91 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 406,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy