Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 22:13

Karta DSZ #DNS 001
Tlačiarenské a distribučné služby

Informacje

ID zamówienia
11855
Nazwa zamówienia
Tlačiarenské a distribučné služby
Numer zamówienia
DNS 001
Numer ogłoszenia BZP
28943 - MUS
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
937 586,00 EUR
Główny CPV
79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji
Uzupełniające CPV
79553000-5 - Komputerowe usługi wydawnicze
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude najmä dodávka tlačovín, plagátov, letákov, brožúr a iných výtlačkov v
rôznych vyhotoveniach a kvalitách podľa požiadaviek v jednotlivých výzvach, a to buď na základe dodaného tlačového
podkladu alebo ako DTP služba na základe vstupnej požiadavky. Predmetom zákazky bude aj prípadná distribúcia týchto
tlačovín najmä do pobočiek verejného obstarávateľa v krajských mestách, pričom požiadavka na dodanie dopravu bude
uvedená v príslušnej výzve.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
05.07.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
05.07.2021 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
25.07.2025 23:59:55

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Martin Boržík
martin.borzik1@vszp.sk
+421 220824711

Dokumenty

Oferty