Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 07:24

Karta zamówienia #R3-3/094/2017
Stavebné úpravy pre komplex operačných sál v UNB Nemocnica Ružinov

Informacje

ID zamówienia
120
Nazwa zamówienia
Stavebné úpravy pre komplex operačných sál v UNB Nemocnica Ružinov
Numer zamówienia
R3-3/094/2017
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
81 065,78 EUR
Główny CPV
45215130-7 - Roboty budowlane w zakresie klinik
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom sú stavebné úpravy na operačných sálach (osekanie pôvodných obkladov, časti dlažieb, realizácia nových omietok, obkladov, dlažieb), kompletná výmena (demontáž pôvodných a montáž nových) podhľadov vrátane kompletnej elektroinštalácie a svietidiel s dopojením do rozvádzača vo vybraných miestnostiach a časti chodby vrátane revíznej správy, opravy podláh vrátane revíznej správy, fasády (osekanie keramického obkladu, osekanie cem. omietky, prerovnanie steny cem. maltou, vytvorenie dilatačných špár, zateplenie steny polystyrénomo hr. 8 cm, vrátane všetkých súvisiacich prác a dodávok), kompletné vybudovanie nového soc. zariadenia, dodávka a montáž deliacich stien pre rozdelenie 2 etáp prác pre komplex operačných sál na pracovisku Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej UNB), Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Stavebné úpravy pre komplex operačných sál v UNB Nemocnica Ružinov
18.07.2017 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty