Status: Trwająca

Czas serwera: 13.05.2021 07:25

Karta zamówienia #MAGS OVO 50336/2019-022
Výpočtová technika pre Operačné stredisko Mestskej polície Bratislava

To zamówienie jest częścią DSZ #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informacje

ID zamówienia
12157
Nazwa zamówienia
Výpočtová technika pre Operačné stredisko Mestskej polície Bratislava
Numer zamówienia
MAGS OVO 50336/2019-022
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
15 791,29 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vybudovanie monitorovacej steny na pracovisku operačného pracoviska a monitorovacieho pracoviska Mestskej polície Bratislava na adrese Saratovská 30, Bratislava.
Podrobná technická špecifikácia je zadefinovaná v prílohe č. 1.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
14.05.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
14.05.2021 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Dokumenty