Status: Trwająca

Czas serwera: 31.05.2023 20:56

Karta zamówienia #001/2021-015
IKT zariadenia - 011

Informacje

ID zamówienia
12266
Nazwa zamówienia
IKT zariadenia - 011
Numer zamówienia
001/2021-015
Numer ogłoszenia BZP
45761-MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 252-635537
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
7 842,67 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
38651600-9 - Kamery cyfrowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie počítača, notebooku, tlačiarni, IKT periférií a aktívnych sieťových prvkov a IKT príslušenstva pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí:
Časť 1
Časť 2
Časť 3
Časť 4
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.05.2021 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 888,96 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
268,81 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 213,16 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
38651600-9 - Kamery cyfrowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 4

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 471,74 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy