Status: Trwająca

Czas serwera: 26.06.2022 04:17

Karta DSZ #SPU-IKT-2
Nákup IKT pre potreby SPU

Informacje

ID zamówienia
12595
Nazwa zamówienia
Nákup IKT pre potreby SPU
Numer zamówienia
SPU-IKT-2
Numer ogłoszenia BZP
129/2021 pod číslom 28362-MUT dňa 31. 5. 2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 102-266431 zo dňa 28.05.2021
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 345 800,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): počítače, notebooky, príslušenstvo k PC, PC komponenty, tlačiarne a pod.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
29.06.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
29.06.2021 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
01.07.2025 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adres
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Veronika Dobiášová
spu.dobiasova@proebiz.com
+421 908283860

Dokumenty

Oferty