Status: Zakończona

Czas serwera: 03.12.2023 21:35

Karta zamówienia #SPU-IKT-2-223
Nákup IKT pre potreby CIP FEŠRR 30.3.23

To zamówienie jest częścią DSZ #SPU-IKT-2 Nákup IKT pre potreby SPU

Informacje

ID zamówienia
39903
Nazwa zamówienia
Nákup IKT pre potreby CIP FEŠRR 30.3.23
Numer zamówienia
SPU-IKT-2-223
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
700,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodanie IKT materiálu podľa opisu v Prílohe č.1

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
20.04.2023 14:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
20.04.2023 14:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adres
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr. Marián Kocan
marian.kocan@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty