Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 01:34

Karta zamówienia #001/2021-017
IKT zariadenia - 013

Informacje

ID zamówienia
12738
Nazwa zamówienia
IKT zariadenia - 013
Numer zamówienia
001/2021-017
Numer ogłoszenia BZP
45761-MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 252-635537
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
65 765,02 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
48820000-2 - Serwery
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie Predmetom zákazky je dodanie audia, dronu, IKT zariadenia a príslušenstvo, PC, serveru a notebookov a príslušenstva pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí:
Časť 1 - Audio
Časť 2 - Dron
Časť 3 - IKT zariadenia a príslušenstvo
Časť 4 - PC
Časť 5 - Server
Časť 6 - Notebooky
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
18.06.2021 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 612,93 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 892,61 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 016,86 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 4

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
8 306,15 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 5

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 831,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
48820000-2 - Serwery
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 6

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
44 104,80 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy