Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 07:44

Karta zamówienia #R3-3/127/2017
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddeleniach II. GPK v UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava

Informacje

ID zamówienia
128
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddeleniach II. GPK v UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava
Numer zamówienia
R3-3/127/2017
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
142 450,00 EUR
Główny CPV
45215130-7 - Roboty budowlane w zakresie klinik
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom je rekonštrukcia, stavebné úpravy stávajúcich priestorov II. GPK na 9. poschodí strana A a strana B lôžkovej časti za účelom zlepšenia hygienicko-prevádzkového štandardu lôžkových oddelení. Ide o kompletnú rekonštrukciu soc. zariadení (spoločné kúpeľne, kúpeľne na izbách pacientok, WC ženy), čistiacich miestností, prevádzkových miestností a to najmä výmena obkladov, dlažieb, sanity, vrátane výmeny rozvodov studenej vody (SV) teplej vody (TÚV) od stúpačky, výmena jestvujúcich podhľadov vrátane elektroinštalácie od rozvádzača vrátane vyhotovenia a dodania revíznej správy, výmena podlahových krytín na chodbách, izbách pacientov, vrátane elektrostaticky vodivej podlahovej krytiny s dodaním revíznej správy, vyhotovenie deliacich stien (predel prevádzkového priestoru). Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je kompletná demontáž, búracie práce jestvujúcich zariadení, sanity, obkladov, dlažieb, atď., vnútro stavenisková doprava vrátane vyloženia, odvoz a ekologická likvidácia odpadu, čistenie priestorov od stavebnej činnosti a ostatné s tým súvisiace práce, v priestoroch Nemocnice Ružinov podľa špecifikácie a podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddeleniach II.GPK v UNB nemocnica Ružinov, Bratislava
07.08.2017 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty