Status: Trwająca

Czas serwera: 02.08.2021 07:55

Karta zamówienia #MUZB/32592/2021
Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení

Informacje

ID zamówienia
12966
Nazwa zamówienia
Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení
Numer zamówienia
MUZB/32592/2021
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Przedmiot zamówienia

Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení ve městě Zábřeh

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je přístavba atletického skladu, jenž je řešen jako přízemní stavba, která bude navazovat na štítovou stěnu stávajících šaten. Objekt bude vybudován z ocelové nosné konstrukce, která využije stávající ocelové sloupy a bude opláštěna PUR panely. Střecha bude šikmá s mírným sklonem a bude tvořena střešními PUR panely. Předmětem veřejné zakázky je také přístavba skladu pro údržbu stadionu, která bude navazovat na zděný objekt hasičské zbrojnice a bude provedena ve stejné šířce a stejné výšce. Nosná konstrukce bude ocelová s opláštěním z PUR panelů, sedlová střecha bude kryta PUR panely.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
02.07.2021 10:00:00
Ważność ofert
01.10.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Zábřeh
Adres
Masarykovo náměstí 510/6
Zábřeh
789 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Dalibor Bartoň
dalibor.barton@muzabreh.cz
+420 583468204

Dokumenty