Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 00:43

Karta zamówienia #001/2021-020
IKT zariadenia - 016

Informacje

ID zamówienia
12969
Nazwa zamówienia
IKT zariadenia - 016
Numer zamówienia
001/2021-020
Numer ogłoszenia BZP
45761-MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 252-635537
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
8 246,38 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie PC, notebookov, IKT zariadení a aktívnych sieťových prvkov pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:
Časť 1 - PC a notebooky
Časť 2 - IKT zariadenia
Časť 3 - Aktívne sieťové prvky

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2021 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 622,84 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 296,46 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 327,08 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy