Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2021 13:56

Karta zamówienia #Nr sprawy 8/2021
„Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości wraz z dostawą środków czystości w wytypowanych obiektach PGM Sp. z o.o. w Polkowicach”.

Wiadomości