Status: Trwająca

Czas serwera: 29.07.2021 14:00

Karta zamówienia #Nr sprawy 8/2021
„Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości wraz z dostawą środków czystości w wytypowanych obiektach PGM Sp. z o.o. w Polkowicach”.

Informacje

ID zamówienia
12980
Nazwa zamówienia
„Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości wraz z dostawą środków czystości w wytypowanych obiektach PGM Sp. z o.o. w Polkowicach”.
Numer zamówienia
Nr sprawy 8/2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00088688/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Uzupełniające CPV
90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
90911300-9 - Usługi czyszczenia okien
39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące
39831250-3 - Roztwory myjące
39811000-0 - Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach
33741100-7 - Środek do mycia rąk
33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
24955000-3 - Chemiczne preparaty toaletowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

składanie ofert
05.07.2021 10:30:00
Planowane otwarcie ofert
05.07.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach
Adres
Dąbrowskiego 2
Polkowice
59-100, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Martyna Sulikowska
m.sulikowska@pgm-polkowice.com.pl
+48 768462951
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dokumenty