Status: Trwająca

Czas serwera: 23.09.2021 01:09

Karta zamówienia #ASE_VaI_ZV2
Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu

Informacje

ID zamówienia
13000
Nazwa zamówienia
Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu
Numer zamówienia
ASE_VaI_ZV2
Numer ogłoszenia BZP
30044 - WYS
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
134 086,33 EUR
Główny CPV
73110000-6 - Usługi badawcze
Uzupełniające CPV
72212461-8 - Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego lub naukowego
72212517-6 - Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zmluvný výskum video technológie zameraný na zvyšovanie jej využiteľnosti a dátovej bezpečnosti v urbanizovaných územiach. Bude riešený zmluvný výskum videotechnológie vhodný do konceptu nového pojatia definovania štruktúr a parametrov systému. Dodávateľ bude na viacerých HW a SW prvkoch výskumnej infraštruktúry riešiť otázky vyťažiteľnosti získavaných vstupov súčasne s otázkou dostatočnej dátovej bezpečnosti a ochrany súkromia. Predmet zákazky zahŕňa najmä postupné skúmanie rôznych usporiadaní HW a vytváranie SW nástrojov vhodných pre zvyšovanie univerzálnosti využitia video detekcie. Ďalej sa budú skúmané nové prístupy k vyhľadávaniu bezpečnostných rizík v teréne inštalovaných technológií.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky he uvedená v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.07.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.07.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Asseco Central Europe, a. s.
Adres
Jiráskova 4 56/A
Trnava
91702, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Daniel Mikuščák
mikuscak@visions.cc
+421 918600969

Dokumenty