Status: Zakończona

Czas serwera: 03.03.2024 02:37

Karta zamówienia #009679/2020-MIB-73-009
Nákup 4 firewallov vrátane licencií a podpory

Informacje

ID zamówienia
13385
Nazwa zamówienia
Nákup 4 firewallov vrátane licencií a podpory
Kategoria DSZ
Kategória č. 6 - Zariadenia pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry vrátane licencií a podpory k týmto zariadeniam
Numer zamówienia
009679/2020-MIB-73-009
Numer ogłoszenia BZP
34347 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 195-471130
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
115 984,01 EUR
Główny CPV
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Uzupełniające CPV
32422000-7 - Elementy składowe sieci
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
48731000-1 - Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup 4 kusov firewallov vrátane licencií a podpory k nim. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2021 09:00:00 (Online otwarcie ofert)

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Adres
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Stanislav Oravec
stanislav.oravec@mzv.sk

Dokumenty