Status: Zakończona

Czas serwera: 27.09.2023 17:07

Karta zamówienia #SPU-CH-3-002
Chemikálie_FAPZ

To zamówienie jest częścią DSZ #SPU-CH-3 Chemikálie a chemické výrobky

Informacje

ID zamówienia
13396
Nazwa zamówienia
Chemikálie_FAPZ
Numer zamówienia
SPU-CH-3-002
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodávka chemikálií pre pracoviská Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

S pozdravom

AK

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
05.08.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
05.08.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adres
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alžbeta Kentošová
alzbeta.kentosova@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty