Status: Trwająca

Czas serwera: 29.11.2023 04:21

Karta DSZ #SPU-CH-3
Chemikálie a chemické výrobky

Informacje

ID zamówienia
12594
Nazwa zamówienia
Chemikálie a chemické výrobky
Numer zamówienia
SPU-CH-3
Numer ogłoszenia BZP
131/2021 pod číslom 28542-MUT dňa 2. 6. 2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 104-273355 zo dňa 01.06.2021
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 946 600,00 EUR
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne
24960000-1 - Różne produkty chemiczne
33694000-1 - Czynniki diagnostyczne
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): chemikálie a chemické výrobky určené do laboratórií ako kity, protilátky a laboratórne činidlá.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Komentarz

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
01.07.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
01.07.2021 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
11.07.2025 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adres
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Veronika Dobiášová
spu.dobiasova@proebiz.com
+421 908283860

Dokumenty

Oferty