Status: Anulowana

Czas serwera: 19.09.2021 10:50

Karta zamówienia #MAR 6/2021-001
Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava 1

Informacje

ID zamówienia
13440
Nazwa zamówienia
Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava 1
Numer zamówienia
MAR 6/2021-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 500,00 EUR
Główny CPV
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Uzupełniające CPV
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322100-2 - Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava, ktorý rieši:
- Umelecko-remeselné čistenie mramorových obkladov
- Reštaurátorské očistenie bronzových sôch
- Aplikáciu antigrafity povrchovej úpravy
- Náklady na opravu, údržbu a rekonštrukciu pamätníka
Súčasťou projektu je technická správa, ktorá musí obsahovať:
- Popis čistiacich materiálov používaných na čistenie sôch, mramorových obkladov a antigrafitových náterov, včetne ich množstva
- Popis pracovných postupov
- Popis údržby pamätníka po rekonštrukcii

Projekt musí byť schválený KPÚ. Rozsah: 30 človekohodín v I. kategórií, vysokokvalifikované práce koncepčné a koordinačné služby.
Doba spracovania projektu vrátane vyjadrenia KPÚ by mali byť 2 týždne.
Požadujú sa nasledujúce doklady o odbornej spôsobilosti: vykonávanie reštaurátorských prác na bronzových sochách a kamenárske práce na NKP, požadujú sa predložiť v rámci súčinnosti pred vystavením objednávky úspešnému uchádzačovi

Všeobecne: Súsošie troch bronzových postáv – partizána a dvoch žien. rozmery: výška – žena vpravo: 340 cm, výška – partizán: 483 cm, výška – žena vľavo: 357 cm.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.07.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty