Status: Trwająca

Czas serwera: 07.12.2021 10:35

Karta zamówienia #011220/2021
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel.

Szczegóły wiadomości #147516

Data i czas doręczenia
10.08.2021 14:00:31
Od
Slovenská agentúra životného prostredia
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Zmena č. 1

Dobrý deň,


v prílohe Vám zasielame na vedomie zmenu č. 1 Oznámenia / súťažných podkladov.