Status: Trwająca

Czas serwera: 07.12.2021 11:20

Karta zamówienia #011220/2021
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel.

Szczegóły wiadomości #149350

Data i czas doręczenia
20.08.2021 17:46:56
Od
Slovenská agentúra životného prostredia
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.