Status: Zakończona

Czas serwera: 18.09.2021 18:12

Karta zamówienia #MAR 14/2021
Výmena osvetlenia s inštaláciou na Pamätníku Slavín

Informacje

ID zamówienia
13504
Nazwa zamówienia
Výmena osvetlenia s inštaláciou na Pamätníku Slavín
Numer zamówienia
MAR 14/2021
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Roboty budowlane, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
27 393,60 EUR
Główny CPV
31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne
Uzupełniające CPV
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
31731000-9 - Artykuły elektrotechniczne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodanie a výmena 5 ks svietidiel ( svietidlo PHILIPS eW Reach DCP773 5500 CO alebo ekvivalent) pre osvetlenie Pamätníka Slavín v Bratislave

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Uzatvorenie jednorazovej zmluvy predstavuje vystavenie objednávky s prílohou VOP ( Všeobecné obchodné podmienky).

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.07.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.07.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty