Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 06:21

Karta zamówienia #ZG.270.11.2.2021
„Modernizacja budynku mieszkalnego i gospodarczego w leśnictwie Powałki-postępowanie nr 2"

Informacje

ID zamówienia
13505
Nazwa zamówienia
„Modernizacja budynku mieszkalnego i gospodarczego w leśnictwie Powałki-postępowanie nr 2"
Numer zamówienia
ZG.270.11.2.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00120186/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
415 030,07 PLN
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego i gospodarczego w leśnictwie Powałki, znajdujących się pod adresem: Klosnowo 6D, 89-620 Klosnowo, dz. geod. nr 3168/3, z podziałem na dwa pakiety: 1. Modernizacja budynku mieszkalnego, 2. Modernizacja budynku gospodarczego.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie https://josephine.proebiz.com/ oraz z powodu czasowej awarii serwisu BIP Nadleśnictwa Rytel - na głównej stronie Zamawiającego - https://rytel.torun.lasy.gov.pl.

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
09.08.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.08.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Rytel
Adres
Rytel-Dworzec 4
Rytel
89-642, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Monika Tobolska
monika.tobolska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341850
Link do profilu zamawiającego
https://rytel.torun.lasy.gov.pl/

Dokumenty

Część nr 1 - Modernizacja budynku mieszkalnego w leśnictwie Powałki

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
274 762,52 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część nr 2 - Modernizacja budynku gospodarczego w leśnictwie Powałki

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
140 267,55 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy