Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 19:42

Karta zamówienia #RRGKB.271.6.2021
Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem kolorystyki na zabytkowym XVIII w. dworze w Rościszewie

Informacje

ID zamówienia
13533
Nazwa zamówienia
Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem kolorystyki na zabytkowym XVIII w. dworze w Rościszewie
Numer zamówienia
RRGKB.271.6.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00121570/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
114 485,74 PLN
Główny CPV
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z dokumentacją SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert i dokumentów
04.08.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.08.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Rościszewo
Adres
Armi Krajowej 1
Rościszewo
09-204, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Marek Chyliński
marek.ugr@wp.pl
+48 785646283
Link do profilu zamawiającego
http://www.rosciszewo.bip.org.pl/

Dokumenty