Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 18:51

Karta zamówienia #12349-MUT
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 17

To zamówienie jest częścią DSZ #12349-MUT Nákup kameniva

Informacje

ID zamówienia
13558
Nazwa zamówienia
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 17
Numer zamówienia
12349-MUT
Numer ogłoszenia BZP
71/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 063-150381
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
43 600,000 EUR
Główny CPV
14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Komentarz

Miesto realizácie predmetu zákazky: Nová Bošáca, Predpoloma
Súradnice: 48.912858, 17.822977

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.08.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Dokumenty