Status: Anulowana

Czas serwera: 18.09.2021 18:37

Karta zamówienia #1/2020-085
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informacje

ID zamówienia
13560
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Kategoria DSZ
5/A Jednorazové nitrilové rukavice pre všeobecné použitie
Numer zamówienia
1/2020-085
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
780 000,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Jednorazové ochranné rukavice, poskytujúce ochranu CE kategórie III., nitrilové (nespôsobujú alergickú reakciu) o minimálnej hrúbke 0,12mm, minimálnej dĺžke 240mm, nepudrované, chlórované, obojručné.
Rukavice sú určené na ochranu pred postrekom chemikáliami a vírusmi.
Balenie po 100 ks.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Požadované veľkosti: 8(M), 9(L), 10(XL)
Výrobok v zhode s :
EN 420:2003+A1:2009
EN 374-1:2016 typ B
EN 374-5:2016 (vírus), alebo ekvivalentnou normou

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.08.2021 10:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adres
Pražská 29
Bratislava
812 63, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315

Dokumenty