Status: Trwająca

Czas serwera: 17.01.2022 23:22

Karta DSZ #1/2020
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informacje

ID zamówienia
7514
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Numer zamówienia
1/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 115-278655
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
31 009 800,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Uzupełniające CPV
33199000-1 - Odzież medyczna
35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej
39518000-6 - Bielizna szpitalna
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok potrebných k ochrane pacientov a zamestnancov predovšetkým v súvislosti so zvýšenou spotrebou v dôsledku ochorenia COVID-19.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33199000-1 Lekárske odevy
35113410-6 Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
18140000-2 Doplnky pracovných odevov
39518000-6 Nemocničná bielizeň
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
27.07.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
16.07.2022 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adres
Pražská 29
Bratislava
812 63, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
Inne kontakty
JUDr. Marek Siranko
marek.siranko@reserves.gov.sk

Mgr. Alica Augustínová
alica.augustinova@reserves.gov.sk

Dokumenty

1/A Ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre všeobecné použitie

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

1/B Ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre špeciálne použitie

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

2 Návleky na obuv vysoké

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne / Jedná sa o príslušenstvo k obleku
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

3/A Respirátor FFP2 pre všeobecné použitie

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

3/B Respirátor FFP2 pre špeciálne použitie

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

4 Respirátor FFP3 pre špeciálne použitie

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

5/A Jednorazové nitrilové rukavice pre všeobecné použitie

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

5/B Jednorazové nitrilové rukavice pre špeciálne použitie

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

6/A Ochranné okuliare utesnené pre všeobecné použitie

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

6/B Ochranné okuliare utesnené pre špeciálne použitie

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

7 Ochranná polomaska

Status
Anulowana
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

8 Filter P3 k ochrannej polomaske

Status
Anulowana
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

9 Vrece na biologický odpad

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

10 Jednorázový plášť

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

11 Návleky na obuv

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

12 Chirurgická tvárová maska (jednorázová)

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

13 Chirurgická tvárová maska (opakovateľne použiteľná)

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

14 Čiapka

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

15 Ochranný štít

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

16 Odberové sety

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Oferty