Status: Trwająca

Czas serwera: 05.08.2021 20:39

Karta zamówienia #1/2020-087
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informacje

ID zamówienia
13585
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Kategoria DSZ
3/A Respirátor FFP2 pre všeobecné použitie
Numer zamówienia
1/2020-087
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
7 210 000,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Tvarovaný, alebo skladací ochranný respirátor triedy FFP2 bez ventilčeka, (ochrana voči vírusom) v univerzálnej veľkosti, vyrobený z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní. Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :
EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
03.08.2021 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.08.2021 11:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adres
Pražská 29
Bratislava
812 63, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315

Dokumenty