Status: Trwająca

Czas serwera: 14.08.2022 05:42

Karta zamówienia #OCOZ RUK 1228/2021-002
„Výmena nábytku na izbách VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK“

To zamówienie jest częścią DSZ #OCOZ RUK 1228/2021 Nábytok pre UK - 2021

Informacje

ID zamówienia
13629
Nazwa zamówienia
„Výmena nábytku na izbách VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK“
Numer zamówienia
OCOZ RUK 1228/2021-002
Numer ogłoszenia BZP
18994 – MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 072-182973
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
180 000,00 EUR
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Uzupełniające CPV
39143110-0 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane
39112000-0 - Krzesła
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
45255400-3 - Roboty produkcyjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie 350 kusov postelí a 350 kusov stoličiek v zmysle špecifikácie a technických výkresov, ktoré sú prílohou výzvy (príloha č. 1 a príloha č. 2a a 2b).
Ide o vysoko záťažový interiér.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
11.08.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
11.08.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ema Paulovičová
ema.paulovicova@rec.uniba.sk
+421 290109616
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty