Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 17:22

Karta DSZ #OCOZ RUK 1228/2021
Nábytok pre UK - 2021

Informacje

ID zamówienia
11743
Nazwa zamówienia
Nábytok pre UK - 2021
Numer zamówienia
OCOZ RUK 1228/2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 072-182973
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 000 000,00 EUR
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávanie nábytku bežne dostupného na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti prostredníctvom dynamického nákupného systému.
Ide najmä o dodávanie kancelárskeho nábytku, nábytku do internátov (skrine, stolíky, postele, stoličky, police, garniže,...), nábytok do bytov a apartmánov, ubytovní, nábytok do rokovacích miestností, do spoločenských miestností, archívne skrine, mobilné a statické regály pre archív,.....
Súčasťou dodania sú aj súvisiace služby, ktoré budú bližšie špecifikované vo výzvach na predkladanie ponúk. Ide napr. o zameranie, dopravu na miesto plnenia, vynesenie a vyloženie tovaru na konkrétne miesto, montáž, likvidáciu a odvoz odpadu a pod.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
10.05.2021 10:30:00
Doba trvania DNS
17.12.2023 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Sylvia Pavlíková
sylvia.pavlikova@uniba.sk
+421 918110025
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Oferty