Status: Trwająca

Czas serwera: 24.10.2021 17:01

Karta zamówienia #MT.481.26.2021
ROZBUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY – PRZEBUDOWA FONTANNY NA PLACU ZWYCIĘSTWA W OLEŚNICY

Informacje

ID zamówienia
13632
Nazwa zamówienia
ROZBUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY – PRZEBUDOWA FONTANNY NA PLACU ZWYCIĘSTWA W OLEŚNICY
Numer zamówienia
MT.481.26.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00127178/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Uzupełniające CPV
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z zapisami SWZ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
16.08.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
16.08.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Adres
Wojska Polskiego 13
Oleśnica
56-400, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Kłak
przetargi@zbk.olesnica.pl
+48 713980929
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

Dokumenty