Status: Zakończona

Czas serwera: 19.09.2021 09:46

Karta zamówienia #MAR 6/2021-002
Spracovanie projektovej dokumentácie k pilotnému projektu“ Stojisko zapustených kontajnerov“ v rozsahu realizačného projektu vrátane výkazu výmer, technickej správy a základnej výkresovej dokumentácie na Cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v Bratislav

Informacje

ID zamówienia
13639
Nazwa zamówienia
Spracovanie projektovej dokumentácie k pilotnému projektu“ Stojisko zapustených kontajnerov“ v rozsahu realizačného projektu vrátane výkazu výmer, technickej správy a základnej výkresovej dokumentácie na Cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v Bratislav
Numer zamówienia
MAR 6/2021-002
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
500,00 EUR
Główny CPV
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Uzupełniające CPV
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322100-2 - Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie k pilotnému projektu“ Stojisko zapustených kontajnerov“ v rozsahu realizačného projektu vrátane výkazu výmer, technickej správy a základnej výkresovej dokumentácie na Cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v Bratislave, ktorý rieši:
- vybudovanie stojiska 5 ks zapustených kontajnerov s objemom 3 m3 a 2 ks vizuálne prispôsobených zberných nádob s objemom do 0,2 m3. Spracovanie s možnosťou zámeny 1 ks zapusteného kontajnera s objemom 3 m3 za 1 ks zapusteného kontajnera s objemom 5 m3,
- stojisko bude vybudované na mestskom pozemku v správe verejného obstarávateľa, na zelenej ploche pri komunikácií mimo inžinierskych sietí,
- rozsah zastavanej plochy maximálne 25 m 2, umiestnenie kontajnerov v jednej línií popri komunikácií,
- predpokladaný rozsah je 10 človekohodín projekčných prác

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Plnenie na základe objednávky

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.08.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty