Status: Trwająca

Czas serwera: 14.08.2022 05:47

Karta zamówienia #OCOZ RUK 1228/2021-003
Vybavenie bytov na Profesorskom dome

To zamówienie jest częścią DSZ #OCOZ RUK 1228/2021 Nábytok pre UK - 2021

Informacje

ID zamówienia
13669
Nazwa zamówienia
Vybavenie bytov na Profesorskom dome
Numer zamówienia
OCOZ RUK 1228/2021-003
Numer ogłoszenia BZP
18994-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 072-182973
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
16 937,40 EUR
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vybavenie bytov na Profesorskom dome. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č. 1 výzvy.
Podmienky dodania sú uvedené v priloženom návrhu kúpnej zmluvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2021 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.08.2021 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ema Paulovičová
ema.paulovicova@rec.uniba.sk
+421 290109616
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty