Status: Trwająca

Czas serwera: 27.09.2023 16:36

Karta DSZ #DNS12021
Nákladné motorové vozidlá

Informacje

ID zamówienia
13672
Nazwa zamówienia
Nákladné motorové vozidlá
Numer zamówienia
DNS12021
Numer ogłoszenia BZP
38968 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 147-390403
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
12 550 000,00 EUR
Główny CPV
34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie nákladných motorových vozidiel určených na zber odpadu, napr. nákladné vozidlá s valníkovou nadstavbou, hákové nosiče veľkokapacitných kontajnerov, nákladné vozidlá s hydraulickým čelom, špeciálne zberové vozidlá. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Bratislave.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
30.08.2021 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
30.08.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí - po zriadení DNS
13.11.2025 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adres
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marcela Turčanová
+421 904420290

Dokumenty

Oferty