Status: Trwająca

Czas serwera: 06.07.2022 20:29

Karta zamówienia #BZP.271-25/IG/21
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich.

Informacje

ID zamówienia
13853
Nazwa zamówienia
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich.
Numer zamówienia
BZP.271-25/IG/21
Numer ogłoszenia EU
2021/S 151-402559
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg ograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

---

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Komentarz

Dwuetapowy Konkursu na uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla planowanej inwestycji Zamawiającego.

Terminy

Termin składania projektów/wniosków o dopuszczenie do udziału
07.09.2021 09:00:00
Termin zakończenia konkursu
31.12.2021 14:00:00
Termin składnia Prac Konkursowych
03.12.2021 14:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.12.2021 14:05:00
zmiana terminu
31.01.2022 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Urząd Miasta Piekary Śląskie
Adres
ul. Bytomska 84
PIekary
, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Ewa Grabiarz
egrabiarz@piekary.pl
+48 323939411

Dokumenty