Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2021 15:04

Karta zamówienia #S.270.3.2021
Utrzymanie dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Koniecpol w 2021 r.

Informacje

ID zamówienia
14527
Nazwa zamówienia
Utrzymanie dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Koniecpol w 2021 r.
Numer zamówienia
S.270.3.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 000181187/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja na stronie prowadzonego postępowania.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
30.09.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.09.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Koniecpol
Adres
Różana 11
Koniecpol
42-230, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Marcin Walkowicz
marcin.walkowicz@katowice.lasy.gov.pl
+48 664951651
Link do profilu zamawiającego
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koniecpol/wyszukiwarka-zamowien-publicznych2

Dokumenty