Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2021 14:22

Karta zamówienia #7/2021
Tisk novin Náš domov a Kulturního měsíčníku města Bruntálu na rok 2022 -2023

Informacje

ID zamówienia
14532
Nazwa zamówienia
Tisk novin Náš domov a Kulturního měsíčníku města Bruntálu na rok 2022 -2023
Numer zamówienia
7/2021
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
609 000,00 Kč
Główny CPV
79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Tisk novin Náš domov a Kulturního měsíčníku města Bruntálu na rok 2022 -2023

Specyfikacja warunków zamówienia

Tisk novin Náš domov a Kulturního měsíčníku města Bruntálu na rok 2022 -2023

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
27.09.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Bruntál
Adres
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty