Status: Trwająca

Czas serwera: 27.11.2021 16:37

Karta zamówienia #RGK.MB 271.5.2021
Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna-Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej – ZIT

Wiadomości