Status: Trwająca

Czas serwera: 18.10.2021 15:27

Karta zamówienia #RGK.MB 271.5.2021
Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna-Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej – ZIT

Informacje

ID zamówienia
14572
Nazwa zamówienia
Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna-Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej – ZIT
Numer zamówienia
RGK.MB 271.5.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00184191/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Uzupełniające CPV
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3069/wiadomosci/589096/files/swz_termo_ugsig.pdf

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
13.10.2021 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
13.10.2021 12:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Ciasna
Adres
Nowa 1a
Ciasna
42-793, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Gabriela Brzezina
g.brzezina@ciasna.pl
+48 343572772
Link do profilu zamawiającego
https://bip.ciasna.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dokumenty