Status: Trwająca

Czas serwera: 23.04.2024 20:29

Karta DSZ #MAR 21/2021
DNS Dodávka pohrebných truhiel

Informacje

ID zamówienia
14647
Nazwa zamówienia
DNS Dodávka pohrebných truhiel
Numer zamówienia
MAR 21/2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 194-504779
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
3 050 000,00 EUR
Główny CPV
39296100-4 - Trumny
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa dodania pohrebných truhiel bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na kategórie predmetu obstarávania:

1. Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne PHZ 1 408 929,29 € bez DPH, / 3 000 000,00 € bez DPH - korigendum 10.3.2023/
2. Truhly pre alternatívne pochovávanie PHZ 50 000,00 € bez DPH

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
18.11.2021 11:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
18.11.2021 11:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
17.11.2025 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Kategória 1( časť 1) Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne

Status
Trwająca
Główny CPV
39296100-4 - Trumny
Uzupełniające CPV
03419100-1 - Produkty z drewna ciętego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
44191100-6 - Sklejka
44617100-9 - Pudła kartonowe
44191500-0 - Drewno zagęszczone
03461000-9 - Ścier drzewny
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Kategória 2( časť 2) Truhly pre alternatívne pochovávanie

Status
Trwająca
Główny CPV
39296100-4 - Trumny
Uzupełniające CPV
03432100-8 - Wyroby wikliniarskie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
09112200-9 - Torf
03460000-2 - Masa papiernicza

Oferty