Status: Zakończona

Czas serwera: 22.02.2024 04:26

Karta zamówienia #SPU-CH-3-011
Chemikálie_FAPZ_1

To zamówienie jest częścią DSZ #SPU-CH-3 Chemikálie a chemické výrobky

Informacje

ID zamówienia
14753
Nazwa zamówienia
Chemikálie_FAPZ_1
Numer zamówienia
SPU-CH-3-011
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24315000-5 - Różne chemikalia nieorganiczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodávka chemikálií pre pracoviská Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
11.10.2021 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
11.10.2021 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adres
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alžbeta Kentošová
alzbeta.kentosova@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty