Status: Zakończona

Czas serwera: 27.09.2023 17:14

Karta zamówienia #SPU-CH-3-013
Chemikálie_KVD

To zamówienie jest częścią DSZ #SPU-CH-3 Chemikálie a chemické výrobky

Informacje

ID zamówienia
14938
Nazwa zamówienia
Chemikálie_KVD
Numer zamówienia
SPU-CH-3-013
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 420,00 EUR
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Chemikálie pre Katedru veterinárnych disciplín

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
18.10.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
18.10.2021 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adres
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alžbeta Kentošová
alzbeta.kentosova@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty