Status: Trwająca

Czas serwera: 25.06.2024 11:35

Karta zamówienia #10/2021_Svit
Zrušená zákazka: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v meste Svit

Wiadomości