Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 18:06

Karta DSZ #MAR 26/2021
Odstraňovanie grafitov, nanášanie antigrafitových náterov

Informacje

ID zamówienia
15059
Nazwa zamówienia
Odstraňovanie grafitov, nanášanie antigrafitových náterov
Numer zamówienia
MAR 26/2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 206-537952
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 440 000,00 EUR
Główny CPV
90690000-0 - Usługi usuwania graffiti
Uzupełniające CPV
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
51511300-0 - Usługi instalowania podwieszanych urządzeń bramowych
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je Odstraňovanie grafitov z pevných povrchov, murivo, kameň, hrobové miesta, pamätníky a nanášanie antigrafitového nástreku, náteru na rôzne povrchy.
1.Odstránenie grafitov z poréznych materiálov /steny, murivo, omietka, kameň.../, neošetrené antigrafitovým náterom. Pieskovanie plôch za účelom čistenia a
odstraňovania graffitov ( pieskovanie abrazívom granát / alebo ekvivalent/) max. 3200 m2 na 4 roky,
2. Chemické odstránenie grafitov z plôch neošetrených antigrafitovým náterom , max. 800 m2 na 4 roky,
3. Chemické odstránenie grafitov z plôch ošetrených antigrafitovým náterom, max. 800 m2 na 4 roky,
4. Antigrafitový náter/nástrek v 3 vrstvách (hladké povrchy) max. 800 m2 na 4 roky,
5. Antigrafitový náter/ nástrek v minimálne 6 vrstvách na štruktúrovaných a poréznych plochách, max. 3200 m2 na 4 roky,
6. Výškové práce (lezeckou technikou bez obmedzenia /plošinou do 45 metrov) max. 800 m2 na 4 roky,
7. Čistenie fasád a povrchov vodným lúčom (švédska chémia Trion BPS 7111 / alebo ekvivalent/) a odstraňovanie plesní, machov a nečistôt, max. 1600 m2 na 4 roky,
8. Nátery fasád ( kvalitné náterové systémy - fasády farba Helios Premium, Caparol / alebo ekvivalent/),max. 1600 m2 na 4 roky,

Špecifikácia bodu 1.
Odstránenie grafitov z neošetrenej plochy antigrafitovým náterom. Odstránenie grafitov tu musí prebiehať na všetkých plochách špeciálnou metódou pieskovaním s použitím abrazíva granát / alebo ekvivalent/, ktorý je polodrahokamom s povinnou frakciou # 20/40. Použité zariadenie- pieskovací stroj musí byť vybavené nastaviteľným – riadeným tlakom tryskaného abrazíva, aby bola zaručená možnosť a použiteľnosť na všetkých pamiatkovo chránených plochách a materiáloch.

Špecifikácia bodu 3.
Odstránenie grafitov z ošetrenej plochy antigrafitovým náterom. Odstránenie grafitov tu musí prebiehať na všetkých plochách šetrne bez odstránenia antigrafitového náteru

Špecifikácia bodov 4-5
Antigrafitový nástrek/náter v minimálne 3-6 vrstvách.
Tento nástrek musí byť permanetný s uvedeným a preukázateľným 100 násobným odstraňovacím cyklom. Nástrek musí byť transparentný a nesmie zmeniť vzhľad ošetrovaného podkladu.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
26.11.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
26.11.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
26.11.2025 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Oferty