Status: Trwająca

Czas serwera: 17.04.2024 00:28

Karta zamówienia #5/3267/DNS/2021
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Drakšiar, Lesná škôlka Kraje pre rok 2021 – výzva č. 5/3267/DNS/2021 - opakovaná

Informacje

ID zamówienia
15103
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Drakšiar, Lesná škôlka Kraje pre rok 2021 – výzva č. 5/3267/DNS/2021 - opakovaná
Numer zamówienia
5/3267/DNS/2021
Numer ogłoszenia BZP
03944-MUS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 028-062646
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
9 861,92 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Drakšiar, Lesná škôlka Kraje

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.10.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.10.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty