Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 02:02

Karta zamówienia #PVO/2018/L3
Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Informacje

ID zamówienia
1540
Nazwa zamówienia
Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše
Numer zamówienia
PVO/2018/L3
Numer ogłoszenia BZP
218/2018
Numer ogłoszenia EU
15907 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
499 157,77 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Revitalizačné opatrenia na potoku Radôstka, ktorý je v rámci intravilánu obce predmetom regulácie a protipovodňových opatrení.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.03.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.03.2019 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
ABIZ s.r.o.
Adres
Hraničná 4716
Poprad
058 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Monika Ivanová
abizsro@gmail.com
+421 907353952

Dokumenty